Urologie: Ledvinov Kameny, Mo Ov Inkontinence, Benign Hyperplazie Prostaty, OB Zka, P Edstojn L Za, N Dory Ledvin, Rakovina Ledv Source Wikipedia

ISBN: 9781232861713

Published: August 7th 2011

Paperback

24 pages


Description

Urologie: Ledvinov Kameny, Mo Ov Inkontinence, Benign Hyperplazie Prostaty, OB Zka, P Edstojn L Za, N Dory Ledvin, Rakovina Ledv  by  Source Wikipedia

Urologie: Ledvinov Kameny, Mo Ov Inkontinence, Benign Hyperplazie Prostaty, OB Zka, P Edstojn L Za, N Dory Ledvin, Rakovina Ledv by Source Wikipedia
August 7th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 24 pages | ISBN: 9781232861713 | 4.78 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 23. Kapitoly: Ledvinov kameny, Mo?ov inkontinence, Benign hyperplazie prostaty, Ob zka, P?edstojn l za, N dory ledvin, Rakovina ledvin, Vylu?ovac soustava, Kegelovy cviky, Litotripse, Priapizmus, Polyurie, Prostatitida,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 23. Kapitoly: Ledvinov kameny, Mo?ov inkontinence, Benign hyperplazie prostaty, Ob zka, P?edstojn l za, N dory ledvin, Rakovina ledvin, Vylu?ovac soustava, Kegelovy cviky, Litotripse, Priapizmus, Polyurie, Prostatitida, Varikok la, Frenuloplastika, Anorchismus, Hirsuties papillaris genitalis, C vkov n, Ren ln kolika, Vasektomie, Retence mo?i, Dysurie, Anurie, Oligurie, Samovy et?en varlat, Diur za.

V atek: Ledvinov kameny (ureterolithi za) jsou kameny vznikaj c v mo?ovodech. Jedn se o pevn kameny (krystalick shluky) vznikaj c v ledvin ch z miner l? rozpu t?n ch v mo?i. Nefrolithi za (z ?eck ho (nephros, ledvina) a o? (lithos, k men)) je ozna?en pro p tomnost ledvinov ch kamen?. Urolithi za neboli obstruk?n uropatie ozna?uje p tomnost kamen? ve vylu?ovac soustav? (kter zahrnuje i ledviny), kter mohou sestoupit do mo?ov ho m?ch e. Ureterolithi za ozna?uje p tomnost kamenu v mo?ovodu, kter spojuje ledviny a mo?ov m?ch .

Ledvinov kameny typicky opou t t?lo s mo a mnoho kamen? nevyvol dn symptomy. Jestli e se kameny zv?t na velikost 2-3 mm p?ed mo?ov m m?ch em, mohou zp?sobit z cpu mo?ovodu, kter zp?sobuje zv?t ov n nebo natahov n vy sti mo?ovodu a ledvinov p nvi?ky ( st ledviny, ve kter se shroma uje mo? p?ed vstupem do mo?ovodu) a k?e?e mo?ovodu, kter se sna kamenem pohnout.

Toto vede k bolesti, v?t inou poci?ovan boku, podb?i ku a v t slu- tento stav se naz v ren ln kolika. Ren ln kolika m e b t spojena s nauseou a zvracen m. V mo?i se m e kv?li po kozen v stelky vylu?ovac soustavy vyskytovat krev viditeln bu? pouh m okem nebo pod mikroskopem (makroskopick nebo mikroskopick hematurie). Existuje n?kolik typ? ledvinov ch kamen? v z vislosti na typu krystal?, ze kter ch se skl daj . V?t ina kamen?

je slo ena ze avelanu v penat ho, d le z fosfore?nanu v penat ho, vz cn?ji se objevuj struvitov kameny vytv en bakteriemi t?p c mi mo?ovinu u lid s infekcemi ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Urologie: Ledvinov Kameny, Mo Ov Inkontinence, Benign Hyperplazie Prostaty, OB Zka, P Edstojn L Za, N Dory Ledvin, Rakovina Ledv":


ironsmoke.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us