Tlumacz literacki zarobki

Jestem tłumaczem, siedzę na wielu nowych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy również posiadam się przekładem literackim. Najczęściej jednak moja praca to rozumienie tekstu, z reguły umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo wydają mi one moc radości.

Przygotowanie i koncentracja Jak mam wykonać tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest wówczas dla mnie tekst. Istotny jest ponieważ nie tylko dobry przekład, jednak także zaangażowanie walorów literackich. To niełatwe zadanie, ale daje ogromną satysfakcję. Kiedy manifestuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, mam wielkie dobro i satysfakcję prawie tak bogatą, jakbym jedna była autorką tego tekstu. Są naturalnie takie teksty, których tłumaczenie nie sprawia mi radości, mimo tego, że są literackie. Wynika to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka wartość takiego tekstu jest łatwo żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Książka w domu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo przejrzyście i chce mi na pewnym oddaniu założeń oryginału. Czasem jest wtedy niemożliwe, niemniej nigdy się nie poddaję i dążę do kraju. Zdarza się, że muszę odłożyć artykuł na pewien do szuflady i wrócić do niego później. W swojej karierze doceniam to, że potrafię ją pisać, żyjąc w zakładu. Każde bowiem tłumaczenie tekstu odda się wykonać zdalnie, a ta technika daje mi do tego całe potrzebne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, a internet kupi na badanie wielu informacji. Jednak idąc w zakładzie, należy wspominać o samodyscyplinie, bowiem rzecz w lokalu rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewien rygor i własne zadania wykonywać jak należy. Każde tłumaczenie tekstu jest ważne i do wszelkiego trzeba podejść z racją, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: