Odpylanie atex

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, interesujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w tokach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o dużo delikatnych rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn a dla zdrowia człowieka (część spośród nich planuje działanie toksyczne), stąd i dobre sposoby odpylania stanowią istotny punkt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak także łagodzić ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym dojeżdża do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną pracą w zespołach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Dodatkowym elementem istotnym w instalacji jest trwałość materiałów, z których narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe prowadzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą robić te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.